PDA

View Full Version : Nội dung và tài liệu ôn thi Tốt Nghiệp Triết học và CNXHKH năm 2011


Darkangel
27-02-2011, 11:25 PM
Nội dung ôn thi Tốt Nghiệp Triết học và CNXHKH năm 2011

Darkangel gời đến các bạn nội dung ôn tập và đáp án gợi ý ôn tập cho kỳ thi Tốt Nghiệp sắp tới để mọi người cùng nhau ôn tập nhằm đạt kết quả tốt nhé.

Nội dung file mà Dark chia sẻ gồm các file sau

+ 70 cau trac nghiem mon Triet Hoc.pdf
+ Cau Hoi - TRIET HOC MAC _ LE NIN & CNXHKH.pdf
+ DA - TRIET HOC MAC _ LE NIN & CNXHKH.pdf
+ DS PHONG THI_GIO THI_ToanBoSV.xlsx
+ Thong bao doi ngay thi TN tai CS1.docx
+ Huong Dan.txt


Trong đó Dark sẽ trích nội dung ngắn của các tài liệu trên cho các bạn dễ nắm nội dung nhé.

+ 70 cau trac nghiem mon Triet Hoc.pdf

1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?
a. Triết học Mác-Lênin.
b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin .
c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam .
d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.
2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.
a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa
học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;
b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa
học và thực tiễn cách mạng;
c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng
nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng
con người.
d. là học thuyết của Mác,Angghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa
cọng sản.
3.Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả
lời đúng.
a.Sự củng cố và phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện
cách mạng công nghiệp.
b.Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một
lực lượng chính trị - xã hội độc lập.
c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự
ra đời triết học Mác.
d. Các phán đoán kia đều đúng.
4.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.
a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc, Kinh tế học Anh, Chủ nghĩa
xã hội không tưởng Pháp.
b. Triết học biện chứng của Hêghen, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, tư
tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.
c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đức
d.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội
không tưởng.
5.Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác?
Chọn phán đoán sai.
a.Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng,
b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.
c. Nguyên tử luận.
d. Học thuyết tế bào.

.....


+ Cau Hoi - TRIET HOC MAC _ LE NIN & CNXHKH.pdf

1.Thế giới quan là gì? Gồm những môn khoa học nào ?Khoa học nào là hạt nhân của thế giới quan?
2.Thế giới có thống nhất không, thống nhất ở cái gì?
3.Vất chất là gì ? Phân tích Phạm trù Vất chất ?
4.Ý thức là gì?
5.Nguồn gốc của ý thức?
6.Bản chất của ý thức?
7.Về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức ?
8.Hiểu theo nghĩa chung nhất vận động là gì?
9.Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?
10.Phép biện chứng duy vật là gì?
.....


+ DA - TRIET HOC MAC _ LE NIN & CNXHKH.pdf

là đáp án tham khảo của các câu hỏi trên

...

Link Download: http://www.mediafire.com/?s2fz6uxpv0z7re6

TheFire
28-02-2011, 11:47 AM
tks mod nhé, cái này lấy từ trung tâm thông tin của trường phải ko ?

Darkangel
28-02-2011, 12:03 PM
tks mod nhé, cái này lấy từ trung tâm thông tin của trường phải ko ?

TTTT của trường đâu có cung cấp tài liệu hì hì. Cái này là mình tồng hợp lại dựa theo đề cương ôn tập môn này thui hjhj. :yoyo34:

tapio9x
01-03-2011, 10:40 PM
bên cs2 wa' chời tài liệu ôn tốt nghiệp lun kìa ...

Darkangel
13-03-2011, 11:41 AM
Bạn nào download file + 70 cau trac nghiem mon Triet Hoc.pdf này về ôn thì mau mau liên hệ khao nước mía hay trà sữa cho tớ đi nhé kakaka. trên 70% câu hỏi có trong bài hôm nay goy nhé kakaka. ra khỏi phòng nhìn ai cũng cười tươi phơi phới hì hì thấy zui zui.

lucifer666s
14-02-2012, 03:12 PM
tuyệt dzời bấy bè