Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017

Discussion in 'Khoa Kế toán kiểm toán' started by adthu, May 8, 2017.

 1. 14
  0
  1
  adthu

  adthu New Member Thành viên diễn đàn

  Joined:
  May 8, 2017
  Messages:
  14
  Likes Received:
  0
  Trophy Points:
  1
  Gender:
  Female
  Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017. Theo đó trong tháng 5 này có những Thông tư, Quyết định mới quy định về trích khấu hao tài sản cố định; quy định mới về căn cứ lập kế hoạch Kiểm toán năm; quy trình kiểm toán ngân sách trung ương; quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia.
  1. Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017
  Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực thi hành.
  Theo đó, đối với các Tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:
  – Đối với phần giá trị Tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần Tài sản (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.
  – Đối với phần giá trị Tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một TS để bán.
  Tiêu thức để xác định giá trị từng loại Tài sản và phân bổ khấu hao Tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.
  – Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng được phần giá trị Tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn bộ phần giá trị Tài sản (diện tích) này là TSCĐ và không được trích khấu hao.
  – Đối với các Tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại Tài sản và giá trị khấu hao các Tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại Tài sảnvà phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.