Danh Sách Các Mem Vi Phạm Nội Quy 4Rum (luôn cập nhật)

Discussion in 'Kỷ luật thành viên' started by Darkangel, Dec 10, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: sales3mien
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày ngày.


  Nick: meomuop
  Lỗi: Spam quảng cáo liên tục.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 3, 2011
 2. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: mucinhh
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần II.
  Hình phạt: BanNick vô thời hạn.


  Nick: trangnhung
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 4, 2011
 3. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: trunglienminh123
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: daotao724
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 5, 2011
 4. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: thuexe724
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: dongmaulachong
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 7, 2011
  bigmetalbear likes this.
 5. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: vtdtd
  Lỗi: Spam quảng cáo liên tục.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: sbdshanoi1
  Lỗi: Spam quảng cáo liên tục.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: smsvietnam
  Lỗi: Spam quảng cáo liên tục & Vi phạm Nội quy chữ ký.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: dvdnhacnuocngoai.com
  Lỗi: Vi phạm Nội quy chữ ký.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
 6. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: sinhvien7090
  Lỗi: Spam quảng cáo liên tục.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: vohoanganh
  Lỗi: Vi phạm Nội quy chữ ký.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
 7. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: hungvu89
  Lỗi: Vi phạm Nội quy chữ ký. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: gmgame_at
  Lỗi: Post bài spam quảng cáo game MU.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: b0ypr0_daklak
  Lỗi: Spam liên tục.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 9, 2011
 8. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: bgkute
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã nhắc nhở lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: kd_apink
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã nhắc nhở lần II.
  Hình phạt: BanNick vô thời hạn.


  Nick: truongsaqv1
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã nhắc nhở lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: tit_uct
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 11, 2011
 9. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: trangnhung
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: minmeomeo
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần & Vi phạm Nội quy chữ ký.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: trandangtrungnghia
  Lỗi: Spam quảng cáo liên tục.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: trustmen86
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
 10. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: meomuop
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: TanyaBurt
  Lỗi: Post bài nội dung cá cược.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: nghiemgiahoa
  Lỗi: Vi phạm Nội quy chữ ký.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: nguyenthuhoai
  Lỗi: Vi phạm Nội quy chữ ký: Bàn luận các vấn đề chính trị.
  Hình phạt: BanNick vô thời hạn.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 13, 2011
 11. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: sales3mien
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
 12. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: thethuong
  Lỗi: Post bài spam quảng cáo game MU.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: sbdshanoi1
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần I.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.


  Nick: theanhls
  Lỗi: Post bài spam quảnh cáo game MU.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
 13. 3,215
  4,550
  0
  Young

  Young Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  May 23, 2009
  Messages:
  3,215
  Likes Received:
  4,550
  Trophy Points:
  0
  Nick: ciara204
  Lỗi: Post bài nội dung cá cược.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: top5bestt122
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: nhocau123
  Lỗi: Post bài nội dung cá cược.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: civicrgk
  Lỗi: Post bài spam quảng cáo game MU.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần I - 7 ngày.


  Nick: dongmaulachong
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn nhiều lần. Đã cảnh cáo lần II.
  Hình phạt: BanNick cảnh cáo lần II - 30 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Oct 17, 2011
 14. 4,691
  8,956
  0
  Darkangel

  Darkangel http://dauchuoidalat.com

  Joined:
  Oct 19, 2008
  Messages:
  4,691
  Likes Received:
  8,956
  Trophy Points:
  0
  Nick: kiemtien87
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn, post bài chứa virus, mã độc.

  Hình phạt: BanNick vô thời hạn.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Nov 27, 2011
 15. 2,302
  7,468
  0
  baby_91

  baby_91 Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  Sep 29, 2009
  Messages:
  2,302
  Likes Received:
  7,468
  Trophy Points:
  0
  Nick: Smooth Criminal
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn shoutbox - sử dụng từ ngữ không phù hợp.

  Hình phạt: BanNick chat sb 7 ngày.  Hiệu lực từ khi post bài
   
  Last edited: Nov 29, 2011
 16. 4,691
  8,956
  0
  Darkangel

  Darkangel http://dauchuoidalat.com

  Joined:
  Oct 19, 2008
  Messages:
  4,691
  Likes Received:
  8,956
  Trophy Points:
  0
  Nick: tuyendungvietthai
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn, Spam.

  Hình phạt: BanNick vô thời hạn.  Hiệu lực từ khi post bài :yoyo235:
   
  Jay teen likes this.
 17. 2,302
  7,468
  0
  baby_91

  baby_91 Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  Sep 29, 2009
  Messages:
  2,302
  Likes Received:
  7,468
  Trophy Points:
  0
  Nick: traitim_banggia_01
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn, Dùng từ ngữ không phùi hợp trên sb.

  Hình phạt: BanNick 7 ngày cảnh cáo.
   
  Last edited: Dec 10, 2011
 18. 4,691
  8,956
  0
  Darkangel

  Darkangel http://dauchuoidalat.com

  Joined:
  Oct 19, 2008
  Messages:
  4,691
  Likes Received:
  8,956
  Trophy Points:
  0
  Nick: viethackervn & ultraposter01
  Lỗi: Spam & post bài chứa link có mã độc.
  Hình phạt: BAN nick vô thời hạn & sẽ xóa nick sau 1 tháng.
   
  Jay teen likes this.
 19. 4,691
  8,956
  0
  Darkangel

  Darkangel http://dauchuoidalat.com

  Joined:
  Oct 19, 2008
  Messages:
  4,691
  Likes Received:
  8,956
  Trophy Points:
  0
  Nick: cau_be_yeu_duoi :yoyo164:
  Lỗi: Xúc phạm sinh viên văn lang và BQT
  Hình phạt: BAN nick vô thời hạn & sẽ xóa nick.
  p/s: Đừng cố tỏ ra nguy hiểm như thế chứ. Nên tìm hiểu kỹ trước khi nói kẻo giống con bò nhé :yoyo124:
   
  Last edited: Jan 19, 2012
  Jay teen likes this.
 20. 2,302
  7,468
  0
  baby_91

  baby_91 Cựu BQT diễn đàn

  Joined:
  Sep 29, 2009
  Messages:
  2,302
  Likes Received:
  7,468
  Trophy Points:
  0
  Nick: acdajax01
  Lỗi: Vi phạm Nội quy diễn đàn - Spam bài viết có chèn link web khác trong Góc tin học.

  Hình phạt: BanNick vô thời hạn.
   
  Last edited by a moderator: May 8, 2012
  Jay teen likes this.
Thread Status:
Not open for further replies.